Jeszcze dziś więcej EURO €...

20 -March -2018
Regulamin strony PDF Print E-mail

Regulamin serwisu www.agencja.doradca.org.pl

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: "Regulamin") określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako "Użytkownicy") z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.agencja.doradca.org.pl (dalej jako: "Serwis").

2. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności otrzymując możliwość przeczytania z treści zawartych w serwisie, możliwości komentowania oraz przeglądania reklam displayowych.

3. Administrator oświadcza, że wszelkie informacje zawarte w serwisie nie są informacją handlową, ani  nie stnowią oferty. Serwis jest miejscem przybliżającym tematykę spraw dotyczącyh opiekunek osób starszych, daje możliwość komentowania oraz dzialenia się doświadczeniami Użytkowników serwisu. Treści zawarte w serwisie mają na celu promowanie strony w wynikach wyszukiwarek internetowych. Administrator prowadzi sprzedaż powierzchni reklamowych na stronach Serwisu www.agencja.doradca.org.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności na treść i formę reklam zleceniodawców.

4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika minimalnych wymagań technicznych związanych z działaniem aktualnych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w stosownych rozdzielczościach dla użytkownika strony.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, w tym nowoczesnych technologiach z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Administratora obecnego oraz poprzedniego , a w szczególności korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania i w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy.

7. Administrator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu oraz bezbłędnego funkcjonowania.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników praw osób trzecich oraz szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności oraz jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik może w dowolnym czasie samowolnie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym jak również selekcjonować publikację treści Użytkownika.

10. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji treści i tematyki Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Serwis podlega prawu polskiemu.

11. Administratorem (zwanym powyżej jako "Administrator") serwisu jest Doradca Paweł Prus, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńska 17a, NIP 955-129-05-47. Wszelki e uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu Administrator przyjmuje wyłącznie w formie pisemnej na adres biuro @ doradca.org.pl. Administrator nie prowadzi nie zainicjowanych przez Administratora dyskusji i wymiany informacji i treści z Użytkownikami Serwisu.

12. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 
Wszelkie prawa zastrzeżone
opieka Niemcy, opiekunka osób starszych w Niemczech, praca opiekunka Niemcy, opieka nad osobami starszymi, opiekunki praca, praca Niemcy, opiekunka osoby starszej, kurs opiekun osób starszych, kurs opiekunka osoby starszej